Změna celní sazby daně z lihu

31.12.2019

Upozornění Ministerstva Financí pro provozovatele pěstitelských pálenic na změnu sazby spotřební daně z lihu. Opět dojde ke zvýšení daně, kterou je pálenice povinná promítnout do ceny.

Dne 31.12.2019 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 364/2019, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o spotřebních daních").

Mimo jiných změn, se v §70 zákona o spotřebních daních mění sazby daně z lihu.

Sazba spotřební daně z lihu obsaženého v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu činí 162,- za litr lihu.

Výše uvedená změna je platná od 1.1.2020.

V součastnosti tak vychází, že si stát ponechá ze zaplacené částky za vypálení přibližně 60% z ceny a to jen za daň z lihu. V tom navíc není započteno DPH, daň z příjmu a náklady na palivo,....  

Pokud by nebylo daně z lihu a DPH, tak by vypálení místo současných přibližně 8.250,- za 30litrů lihu stálo jen  2.500,- !!!